Intermediació

Especialitzats en la intermediació amb empreses japoneses per a negocis internacionals, exportació-importació, organitzar reunions /presentacions/ fires / eventos, el que necesiten vostès.

El presupost sense compromis a info@bunkabarcelona.com

Home Intermediació
credit